Waterstroom - Gr 4 - Sosiale Wetenskap

God gee in sy Woord duidelike opdragte oor hoe en met watter doel sy skepping gebruik moet word. Hierdie handboek plaas 'n deel van die skepping en die mens se bedrywighede in die lig van wat die Bybel ons daaroor leer. Swart/Wit inhoud
SKU: BBW52
121,80 (ZAR)