About us

Dirkies Koop is die Gereformeerde Skool Dirk Postma in Waverley, Pretoria se aanlyn winkel.

Die winkel is die skool se grootste fondsinsamlings projek, veral in tye waar ons nie mag koekverkopings by die skool mag hou nie.

Winste word aangewend vir leerlinge se uitstappies/toere en die Matriekafskeid.